khóa học ngắn hạn

  1. thaongoCED

    TIẾT KIỆM LÊN ĐẾN 45% VỚI THẺ HỌC PHÍ KHÓA HỌC DIGITAL MARKETING & TRADIOTIONAL MARKETING

    TIẾT KIỆM HỌC PHÍ LÊN ĐẾN 45% VỚI THẺ HỌC PHÍ CED GIẢM NGAY 20% DÀNH CHO THẺ HỌC PHÍ Khi học viên đăng ký thẻ 2 khóa học và 3 khóa học tại CED - Thẻ Silver : 2 khóa học - Thẻ Gold : 3 khóa học Nhận ngay các ưu đãi: - Giảm ngay 20% , tiết kiệm học phí lên đến 45% - Chia sẻ khóa học cho bạn bè...
Bên trên