làm hòn non bộ sân thương

  1. H

    Thiết kế thi công hòn non bộ sân thượng

    Nhiều gia đình sống ở thành phố có diện tích hạn chế nhưng vẫn muốn xây dựng không gian sống gắn liền với thiên nhiên như tiểu cảnh hòn non bộ sân vườn. Bởi vậy, họ có nỗi băn khoăn chung là “có nên làm hòn non bộ trên sân thượng không?” vì chỉ có duy nhất phần sân thượng là có diện tích trống...
Bên trên