lau kính

  1. Phan Huyen Trang

    Lau kính trung tâm thương mại chuyên nghiệp

    Dễ dàng thấy các trung tâm thương mại thường có mặt tiền kính lớn để thu hút ánh nhìn của người mua cũng như người qua đường với các sản phẩm trưng bày. Không những phải lau kính bên trong mà kính mắt ngoài của trung tâm thương mại cũng phải được vệ sinh định kỳ, đảm bảo mỹ quan công trình vfa...
Bên trên