lương gross sang lương net

  1. N

    Lương Gross hay lương Net có lợi hơn cho NLĐ?

    1.Lương Gross là gì? Là tổng tiền lương của NLĐ mà doanh nghiệp chi trả mỗi kì trả lương. Bao gồm BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%), Thuế TNCN (nếu có) Ưu điểm: NLĐ có thể chủ động tính toán đối với mức lương Nhược điểm: NLĐ phải thường xuyên tính toán số tiền đóng Bảo hiểm và thuế thu nhập để...
Bên trên