luyện thi elts

  1. S

    Học IELTS Nên Bắt Đầu Từ Đâu ?

    Muốn học IELTS thì nên bắt đầu từ đâu? – hãy bắt đầu từ việc kiểm tra trình độ hiện tại của bản thân. Bởi chỉ khi bạn biết được trình độ tiếng anh hiện tại của mình. Mới có thể đưa ra lộ trình học, cách học hợp lý nhất. Như đã nói ở trên, nếu trình độ hiện tại của bạn quá thấp. Những kiến thức...
Bên trên