mautic

  1. Hồng

    Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng email marketing?

    Ngày nay, các nhà marketing cần phải đa dạng rất nhiều hình thức để có kết nối với khách hàng của mình một cách cá nhân hóa cao, trong khi vẫn duy trì ngân sách. Như báo cáo của VentureBeat, không có kênh marketing nào có sự tồn tại lâu như email marketing. Ngày nay đang dần cho ra rất nhiều nền...
Bên trên