máy dịch tiếng khóc

  1. A

    MÁY PHIÊN DỊCH TIẾNG KHÓC TRẺ NHỎ ĐÃ CÓ BÁN TẠI VN HAY CHƯA?

    Chăm sóc trẻ nhỏ luôn là điều khó khăn cho những người làm cha làm mẹ, đặc biệt là những người lần đầu tiên là cha mẹ. Vì còn nhỏ, trẻ con chỉ có khóc là “ngôn ngữ” dùng để giao tiếp với cha mẹ của mình. Điều này gây khó khăn rất lớn cho những người làm cha mẹ vì không hiểu được nhu cầu thực sự...
Bên trên