media kit

  1. nhidinh

    Instagram ra mắt “Media Kit” cho người sáng tạo trên nền tảng

    Instagram tiếp tục thúc đẩy quá trình phát triển của mình bằng việc ra mắt Media Kit trong ứng dụng. Tính năng này sẽ hướng dẫn người sáng tạo trong quá trình xây dựng quảng cáo cho các thương hiệu. Bộ công cụ này nhằm đảm bảo các chiến dịch Marketing sẽ tạo ra nhiều sức ảnh hưởng hơn. Tham...
Bên trên