nghiệm thu

  1. KDHL Xây dựng & Nội thất

    Nghiệm thu trong giai đoạn công trình

    Nghiệm thu là một quá trình kiểm tra chất lượng các giai đoạn trong từng hạng mục công trình. Sau khi hoàn thành từng hạng mục, các cơ quan chức năng sẽ dựa vào các bản vẽ, thiết kế và xem xét có làm đúng theo yêu cầu hay không. Vậy để có được nghiệm thu mong muốn và đạt chất lượng thì sẽ bao...
Bên trên