ốc vít

  1. G

    Ứng dụng của bu lông ốc vít

    Ứng dụng bu lông, ốc vít trong ngành cơ khí Bulong, ốc vít ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp cơ khí, khiến cho việc lắp ráp tạo được sự liên kết chặt chẽ, hiệu chỉnh các chi tiết máy với nhau một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ứng dụng của bu lông đầu lục giác trong xây dựng nhà thép...
Bên trên