ôn luyện sat

  1. we tutor

    Tư vấn luyện thi SAT

    Tổng quan về SAT Kỳ thi SAT thường đc tổ chức trên phạm vi quốc tế trong tháng 3, tháng 5, tháng 8, tháng 10 & tháng 12. Riêng với học kỳ mùa thu 2020, SAT sẽ được tổ chức cho sinh viên quốc tế vào tháng 9. Tùy vào từng bang ở Mỹ mà trường đại học hoàn toàn có thể nhu cầu bạn nộp điểm SAT hoặc...
Bên trên