phá sản

  1. bnmcazt

    Thu tu phan chia tai san khi doanh nghiep pha san

    Khi có quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án nhân dân có thẩm quyền, doanh nghiệp có thể coi là bị phá sản. Trước khi phá sản, doanh nghiệp cần phải hoàn tất các khoản nợ sau. 1. Các khoản nợ cần thanh toán sau phá sản a) Chi phí phá sản; b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo...
Bên trên