phần mềm convert uid sang sdt

  1. H

    Share Tut chạy quảng cáo vào tất cả thành viên trong nhóm

    Thực trạng Hiện nay những người chạy quảng cáo sạch đang không thể cạnh tranh giá thầu với những người chạy bùng ngoài kia như: Tut banking, Vít voi ngân sách lớn, Tút 25$,... Thì con đường nào dành cho những nhà quảng cáo chân chính, những người thanh toán tiền ads đều hàng tháng cho Facebook...
Bên trên