phần mềm elearning

  1. T

    Top 4 lĩnh vực phát triển vượt bậc nhờ ứng dụng elearning

    Theo Forbes và SageWorks,trong các năm qua, việc ứng dụng elearning vào công tác tào tạo nhân sự của các lĩnh vực công nghiệp, dịch tăng theo cấp số nhân. Tôi xin giới thiệu đến bạn 4 ngành công nghiệp, dịch vụ đã phát triển vượt bậc tại Mỹ nhờ ứng dụng e-learning vào đào tạo tại doanh nghiệp...
Bên trên