phòng khám răng 108 dr. chiến

  1. H

    Khi nào cần nhổ răng khôn và những lưu ý trong quá trình nhổ răng khôn

    Mọc răng khôn không có ý nghĩa chức năng gì bởi lẽ người trưởng thành khi đủ 28 răng sẽ phục vụ tốt trong quá trình ăn uống nên sự xuất hiện của răng khôn khá dư thừa. Hơn nữa, việc mọc răng khôn có thể gây đau nhức và làm mất tính thẩm mỹ của hàm răng. Chính vì lý do đó, mà nhu cầu nhổ răng...
Bên trên