phong thủy theo tuổi

  1. G

    Những điều tối kỵ về vật phẩm phong thủy cần thay đổi ngay trước năm mới

    Vật phẩm phong thủy hút tài lộc đặt phòng khách Phòng khách là nơi tiếp đã người thân, bạn bè, khách khứa và cũng là nơi tiếp nhận cả khí xấu và khí tốt đi vào ngôi nhà. Bởi vậy, việc trang trí những đồ phong thủy này sẽ có tác dụng tốt nhất để kích hoạt vượng khí vào nhà, hóa giải luồng khí...
Bên trên