quảng cáo truyền thống

  1. W

    Quảng cáo taxi (taxi advertising) là gì?

    1. Quảng cáo taxi là gì? Quảng cáo taxi (taxi media) là hình thức quảng cáo trên xe taxi bằng cách dán nội dung quảng cáo bên ngoài xe hoặc sử dụng màn hình LED trong xe để truyền tải thông điệp. Khi xe taxi di chuyển trên đường, đối tượng nhận tin có thể tiếp cận hình ảnh thông điệp truyền...
Bên trên