#quảng cáo

  1. nhidinh

    Facebook “đau đầu” khi phải nộp thuế giá trị gia tăng cho quảng cáo

    Theo như thông báo, Meta (công y mẹ của Facebook) sẽ đăng ký, kê khai và nộp thuế với tư cách là nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam (Tham khảo: Facebook “đau đầu” khi phải nộp thuế giá trị gia tăng cho quảng cáo). Bắt đầu từ 1/6/2022, tất cả các quảng cáo trên Facebook sẽ phải nộp 5% thuế giá trị...
  2. nhidinh

    6 xu hướng quảng cáo cần lưu tâm từ năm 2022 đến 2024

    Sau khi bị đóng băng trong giai đoạn đại dịch, các xu hướng quảng cáo đã có những thay đổi tích cực. Các chi tiêu cho quảng cáo có dấu hiệu tăng lên đến khoảng 254 tỷ USD vào cuối năm 2022. Vì vậy dưới đây là 6 xu hướng quảng cáo mà bạn cần biết để đạt được thành công trong giai đoạn 2022 –...
Bên trên