quốc lộ 13

  1. N

    Bình Dương kế hoạch mở rộng Quốc lộ 13 lên 8 làn xe

    Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 13 Bình Dương Trước tình hình đó, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) đưa ra phương án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 13 nhằm khắc phục khó khăn trong việc di chuyển của người dân. Dự án sẽ được thực hiện theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh -...
Bên trên