rèm xẻ

  1. L

    Rèm Xẻ Quạt - Linh Trang JSC

    RÈM XẺ QUẠT Rèm xẻ quạt là một kiểu rèm xếp lớp mới có một phần tạo hình xoè quạt. Theo hình dạng của có thể được chia thành loại gấp nếp ( rèm xếp lớp ), loại rèm quạt và loại rèm sóng. Chúng có hiệu ứng cho ánh sáng vào phòng và tạo không gian ấm áp hơn vào mùa đông. Ngày nay, chúng thường...
Bên trên