#social media

  1. nhidinh

    150+ thống kê liên quan đến mạng xã hội cho năm 2022

    Các thống kê về mạng xã hội sẽ giúp các Marketer có thể xây dựng các chiến dịch phù hợp trong năm 2022. Dưới đây sẽ là 150+ thống kê về mạng xã hội mà bạn nên tham khảo. (Tham khảo: 150+ thống kê liên quan đến mạng xã hội cho năm 2022) Số liệu thống kê chung về mạng xã hội Việc sử dụng mạng xã...
Bên trên