social platform

  1. M

    Các kênh Social Media doanh nghiệp nên sử dụng năm 2022

    Hiện nay, người dùng sử dụng nền tảng social media ngày càng nhiều, đây là một trong những cơ hội giúp doanh nghiệp gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu và doanh thu. Vậy có bao nhiêu kênh social media được triển khai trong chiến dịch marketing, nền tảng nào sẽ phù hợp với hình ảnh thương hiệu...
Bên trên