sữa công thức

  1. H

    Nuôi con bằng sữa công thức chỉ có hại?

    Những năm gần đây, thường được nói rằng việc nuôi con bằng sữa mẹ được đánh giá là tốt và trở thành một nền tảng cơ bản trong việc nuôi con. Trong đó, những người mẹ nuôi con bằng sữa công thức sẽ lo lắng rằng “Sữa công thức thì không được sao?”. Dù là sữa mẹ hay sữa công thức thì cách nuôi con...
Bên trên