sửa máy lọc nước

  1. K

    Công dụng chức năng định kỳ thay thế của lõi lọc thô 123 karofi

    Công dụng chức năng định kỳ thay thế của lõi lọc thô 123 karofi Lõi lọc số 1 Karofi Lõi PP 5 Micron Lõi lọc số 1 Karofi nằm ở cốc lọc đầu tiên trong máy lọc nước Karofi. Nhận diện lõi lọc này rất đơn giản. Cốc trong suốt có thể nhìn thấy bên trong. Việc này để tiện theo dõi bằng mắt thường...
Bên trên