súc rửa động cơ

  1. G

    Súc Rửa Động Cơ German Adler Engine Flush (D140)

    Xe không thay dầu lâu ngày, chạy quá số km của hãng dầu đề xuất, hoặc sử dụng dầu kém chất lượng sẽ tạo cặn dầu cháy trong quá trình động cơ làm việc. Cặn dầu cháy nếu không được làm sạch định kỳ có thể gây ra các hiện tượng sau: - Xe rung giật - Xe đi...
Bên trên