thang bảng lương

  1. bnmcazt

    Trả Lương Cao Hơn Thang Bảng Lương Có Vi Phạm Quy Định Không?

    Trả lương cao hơn thang bảng lương cho nhân viên là tình trạng thường thấy trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong nghị định của Chính phủ chỉ có quy định về mức lương tối thiểu cho người lao động. Vì vậy, doanh nghiệp có vi phạm quy định hay không trong việc trả lương cao hơn thang bảng lương...
Bên trên