thanh chống đa năng 41x41

  1. C

    Nhà phân phối thanh chống đa năng 41x41 chính hãng Việt Nam

    Thanh chống đa năng 41x41 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng hệ thống pin năng lượng mặt trời, làm hệ treo đỡ, hỗ trợ hệ thống ánh sáng,… tại các công trình. Vậy thanh chống đa năng 41x41 là gì? Chúng được làm từ vật liệu gì và có những kích thước nào? Hãy cùng Vật tư Hải Dương giải...
  2. C

    Thanh chống đa năng unistrut là gì? Ứng dụng ra sao?

    Thanh chống đa năng Unistrut được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng hệ thống pin năng lượng mặt trời, làm hệ treo đỡ, hỗ trợ hệ thống ánh sáng,… tại các công trình. Vậy thanh chống đa năng Unistrut là gì? Chúng được làm từ vật liệu gì và có những kích thước nào? Hãy cùng Vật tư Hải...
Bên trên