thanh phúc jsc

  1. H

    Yếu tố ảnh hưởng đến công suất làm lạnh của điều hòa không khí

    Có thể nói, công suất làm mát của điều hòa không khí vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất mà người dùng quan tâm. Để tối đa hóa công suất làm lạnh của điều hòa không khí, yêu cầu cần có những điều kiện cụ thể phù hợp. Hãy cùng tìm hiểu những yếu tố quyết định tới hiệu quả làm lạnh trong bài viết...
Bên trên