thẻ định danh

  1. nhidinh

    YouTube ra mắt thẻ định danh ‘@tên người dùng’ giúp tăng traffic

    YouTube đã ra mắt xử lý và hỗ trợ gắn thẻ định danh ‘@tên người dùng’ trên các kênh, Shorts và bình luận. Công cụ này được chờ đợi sẽ giúp gia tăng Traffic cho nhà sáng tạo trên YouTube. Tham khảo: YouTube ra mắt thẻ định danh ‘@tên người dùng’ giúp tăng traffic Mỗi nhà sáng tạo sẽ có thẻ @ tên...
Bên trên