thi công trần xuyên sáng

  1. B

    Giới thiệu về tấm xuyên sáng Barrisol

    Sản phẩm hoàn thiện trần vách xuyên sáng Barrisol bao gồm 3 thành phần chính: hệ thống đèn, khung xương viền và tấm căng xuyên sáng Barrisol. Trong 3 thành phần này thì tấm chiến vai trò quyết định về chất lượng cuối cùng của sản phẩm. Dưới đây sẽ là những hiểu biết đầy đủ nhất chúng tôi –...
Bên trên