thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến

  1. H

    Hội nghị trực tuyến là gì? Các hình thức của hội nghị trực tuyến

    Tính đến nay, hội nghị trực tuyến chỉ được biết đến với khái niệm chung chung mà chưa có sự phân biệt rõ ràng. Vậy hội nghị trực tuyến là gì? Họp trực tuyến 2020 có bao nhiều hình thức? Đó là những hình thức gì? Mỗi hình thức phù hợp với đối tượng người dùng – doanh nghiệp như thế nào? Hội nghị...
Bên trên