thử nghiệm

  1. nhidinh

    YouTube đang kiểm tra khả năng chịu đựng để tăng tốc độ tải quảng cáo

    YouTube đang kiểm tra một số yếu tố liên quan đến người dùng giúp cải thiện trải nghiệm người dùng. Hiện tại YouTube kiểm tra khả năng chịu đựng của người dùng để tăng tốc độ quảng cáo. Tham khảo: YouTube đang kiểm tra khả năng chịu đựng để tăng tốc độ tải quảng cáo Số lượng quảng cáo YouTube...
Bên trên