tiếng anh online

  1. S

    Bí quyết nói tiếng Anh như người bản địa

    Những âm câm trong tiếng Anh Hãy nghe và chú ý tới những từ như “honest” hay “honour”. Với những từ này, chúng ta không phát âm âm “h” như trong những từ “home” hay “horse”. Bạn cũng có thể học cách phát âm tiếng Anh từ phần phiên âm vì nó cho bạn thấy cách phát âm từ đó như thế nào, sẽ tốt hơn...
Bên trên