tiếng anh thpt

  1. S

    Nhận biết phát âm thường gặp trong đề thi THPT

    Dạng 1: Âm cuối (ending sounds): Với đề thi tiếng anh THPT, thường chỉ tập trung 2 dạng chính sau: 1. Cách phát âm đuôi “ed”: Đuôi “ed” có 3 dạng phát âm khác nhau là /id/, /d/ và /t/. Thay vì nhớ các quy tắc, hãy nhớ theo logic sau: “ed” phát âm là /id/ khi từ kết thúc bằng /t/ và /d/. Ví dụ...
Bên trên