tiktok shop ads

  1. nhidinh

    Khiếu nại TikTok Shopping Ads bị từ chối với One Click Appeal

    One Click Appeal là tính năng giúp người dùng có thể khiếu nại TikTok Shopping Ads bị từ chối. Tính năng này sẽ giúp đơn giản hóa quy trình xem xét quảng cáo. Với tính năng One Click Appeal, người dùng dễ dàng yêu cầu lần xem xét thứ hai cho bất kỳ quảng cáo nào bị từ chối. Tham khảo: Khiếu nại...
Bên trên