tin tức bất động sản

  1. G

    Chính thức phê duyệt Dĩ An lên thành phố

    Vừa qua, đề án đề xuất Thị xã Dĩ An lên Thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương đã chính thức được phê duyệt sau 2 năm kể từ khi có chủ trương. Như vậy, Dĩ An có những điều kiện, tiêu chuẩn nào để trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh? Dĩ An bây giờ ra sao? Việc Dĩ An lên Thành phố thì có lợi ích gì...
Bên trên