tính năng giọng nói

  1. nhidinh

    YouTube Shorts thêm tính năng “Tường thuật bằng giọng nói”

    YouTube đã cho phép người dùng có thể tường thuật bằng giọng nói vào các video ngắn. Nền tảng YouTube Shorts đang áp dụng tính năng mới này đã từng phổ biến trên TikTok. Tham khảo: YouTube Shorts thêm tính năng “Tường thuật bằng giọng nói” Bạn có thể sử dụng thuyết minh để cải thiện các nội...
Bên trên