#tracuubhxh

  1. bnmcazt

    Ứng dụng VssID - 1 người nhiều tài khoản được hay không?

    1. Ứng dụng VssID là gì? “VssID - Bảo hiểm xã hội số” là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh...
Bên trên