trung tâm giáo dục sfora hà đông

  1. H

    Trung tâm giáo dục SFORA Hà Đông hướng nghiệp trẻ tự kỷ

    Về Trung Tâm Sfora Hà Đông Trung tâm giáo dục Sfora Hà Đông là cơ sở đào tạo kỹ năng và hướng nghiệp cho trẻ rối loạn phát triển được Viện khoa học giáo dục Đông Nam Á thành lập năm 2016. Trung tâm nhận đánh giá, can thiệp sớm , trị liệu bằng âm nhạc, điều hoà cảm giác, đào tạo kỹ năng tự phục...
Bên trên