trung tâm ngoại ngữ amber

  1. S

    Bí quyết học tiếng anh hiệu quả chỉ trong 7 ngày

    Hôm nay Trung tâm ngoại ngữ amber sẽ chỉ cho bạn 7 bài học tiếng anh rút ra được qua trải nghiệm của bản thân cũng như quan sát những người học khác 1. Đặt mục tiêu 2. Dán thật nhiều giấy nhớ 3. Tìm người học cùng 4. Chia nhỏ động cơ học 5. Sống với ngôn ngữ 6. Sử dụng những gì đã biết 7. Đa...
Bên trên