tùy chỉnh

  1. nhidinh

    Facebook cung cấp cách mới giúp người dùng tùy chỉnh nội dung

    Facebook đang cố gắng mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt hơn nữa. Nền tảng đã bắt đầu bằng việc cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn nội dung hiển thị trong nguồn cấp dữ liệu của họ. Đặc biệt, giờ đây người dùng đã có thể hoàn toàn tùy chỉnh được nội dung trên trang dữ liệu của Facebook...
Bên trên