vệ sinh hệ thống khí thải

  1. G

    Vệ sinh cảm biến Oxy, bầu lọc khí thải Catalyst Cleaner 300ml (D215)

    Công dụng: - Catalyst Cleaner là phụ gia làm sạch và loại bỏ hoàn toàn muội, cặn bùn bám dính ở bộ lọc khí thải Catalytic và các bộ phận ở hệ thống buồng đốt như: xupap, bugi, kim phun, buồng đốt, vòng piston,... - Loại bỏ muội than, cặn bùn bám dính trong hệ thống xả. - Bảo vệ hệ thống nhiên...
Bên trên