visual content

  1. Climbing Rose

    Bạn đã biết 4 Xu hướng Content Marketing cốt lõi hiện nay là gì chưa?

    Có thể thấy Content marketing đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các chiến lược digital marketing. Content marketing sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt trong những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đơn giản bởi vì nó mang lại sự tương tác tốt hơn và tốn ít chi phí hơn những hình...
  2. Climbing Rose

    TẠI SAO BẠN CẦN MỘT CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG HÌNH ẢNH

    Trước hết hãy định nghĩa ý nghĩa của việc tích hợp hình ảnh vào chiến lược Content Marketing. Trong Content Marketing, bạn sử dụng hình ảnh, video, infographic, memes hoặc các loại nội dung hình ảnh khác cho các chiến dịch Marketing của bạn. Hình ảnh sẽ có định dạng hấp dẫn, hấp dẫn để lôi kéo...
Bên trên