visual led

  1. congtt

    Tính năng hiển thị siêu việt của hiệu ứng Visual LED

    Hiệu ứng Visual LED là một phần cực kỳ quan trọng trong mỗi sự kiện có quy mô từ nhỏ vài chục người đến quy mô lớn hàng ngàn người. Đây là phương tiện truyền tải thông điệp về mặt hình ảnh một cách trực tiếp nhất. Vậy visual LED có những tính năng hiển thị siêu việt nào? Tương thích với màn...
Bên trên