vít tự khoan inox 304

  1. G

    Cấu tạo và phân loại vít tự khoan inox 304

    1. Cấu tạo vít tự khoan inox 304 Cấu tạo của vít tự khoan inox 304 khá đơn giản, thông thường có thể chia làm 3 phần khác nhau: Đầu vít thông thường có một số dạng đầu như đầu lục giác (gọi là vít bắn tôn inox 304 hay vít bắn tole), đầu dù xẻ rãnh chữ thập, đầu bằng xẻ rãnh chữ thập, đầu tròn...
Bên trên