vòng đệm

  1. G

    Tìm hiểu khái niệm bu lông, ốc vít, vòng đệm,...

    • Bulong: Bulong thường là thanh kim loại hình trụ, dùng để ghép nối các chi tiết với nhau. Mỗi bulong bao gồm hai phần: phần thân và phần đầu bulong. Phần đầu được tạo ren vừa khớp với phần đai ốc, phần đầu còn lại thường là hình đa giác đều (4 hoặc 6 cạnh). Phần ren bu lông thường được...
Bên trên