xe jac h360 đào tạo lái xe

  1. C

    XE TẬP LÁI JAC H360 ĐÀO TẠO LÁI XE HẠNG C

    XE TẬP LÁI JAC H360 ĐÀO TẠO LÁI XE HẠNG C Xe Tập Lái JAC H360/ĐTLX (Đào tạo lái xe Hạng C) là loại phương tiện chuyên dùng tại các cơ sở đào tạo giấy phép lái xe ô tô (D, E, F…) dân sự và các cơ sở đào tạo quân sự. Tại Việt Nam xe tập lái chủ yếu do các cơ sở sản xuất lắ ráp ô tô tring nước cung...
Bên trên