zemaspa

  1. phunmoizema

    Phun môi giá bao nhiêu? Phun môi có đau không?

    Phun môi giá bao nhiêu? Thông thường, mỗi lần xăm, phun môi sẽ có giá khoảng $ 500- $ 1.500. Các yếu tố bao gồm vị trí của bạn, chuyên gia đã được kiểm tra và lựa chọn studio thẩm mỹ góp phần vào giá của các phương pháp điều trị của bạn. Không thể phủ nhận rằng phun môi hồng là một thủ thuật...
Bên trên