Biên tập các đường Path

Việc có một hình dạng tốt khởi đầu để làm việc giúp bạn hoàn thành công việc một cách hiệu quả hơn, do đó hãy sử dụng thủ thuật sau đây với công cụ Pen.
- Khi vẽ các đoạn đường và các hình dạng bằng công cụ Pen, cố tập trung vào việc định vị trí các điểm neo hơn là góc hoặc đường cong của các đoạn đường giã chúng. Bạn luôn có thể quay trở về đường Path bằng những công cụ khác để canh chỉnh đường sau khi nó được vẽ.
- Sử dụng ít điểm neo nhất. Càng ít điểm neo, đường sẽ càng nhẵn trên cả màn hình và trên bản in.
- Đặt các điểm neo ở đầu của một vòng xoắn trong đường Path nơi đường Path trở nên lớn hơn hoặc nhỏ hơn, thay đổi thẳng thành cong hoặc ngược lại, hoặc chảy theo một hướng khác.
- Khi vẽ các đoạn cong đặc biệt khi vẽ các đường cong, rê núm đường chỉ hướng theo hướng mà bạn muốn đường cong kế tiếp đi theo, rê núm đường chỉ hướng khoảng 1/3 xa hơn chiều cao của đường cong mong muốn và đặt các điểm neo nơi bạn cần và không bận tâm quá nhiều về góc, chiều cao, và hướng các đường cong (bạn có thể sửa chữa những đố tượng này sau khi đường Path được vẽ)
Thêm các điểm neo
Để thêm các đường neo trên các đường Path vốn cần cong hơn hoặc dài hơn đường vẽ lúc đầu, chọn đường Path, chọn công cụ add anchor point và nhấp tại vị trí mong muốn dọc theo đường Path.
Xóa các điểm neo
Để loại bỏ các điểm neo ra khỏi các đường Path để làm cho chúng ít cong hơn hoặc có hình dạng khác so với đường vẽ ban đầu, chọn đường Path, chọn công cụ delete anchor point, và nhấp điểm neo mà bạn muốn.
Thêm và bớt đi các điểm neo
Khi vẽ bằng cong cụ Pen, bạn có thể nhanh chóng thêm và bớt đi các điểm neo mà không cần phải thêm bằng các công cụ trong Panel Tools. Để thêm một điểm neo vào một điểm Path được chọn, đặt công cụ Pen lên trên một đoạn đường Path và nhấp khi bạn thấy biểu tượng Delete anchor point tool. Để loại bỏ một điểm neo ra khỏi đường Path được chọn, đặt công cụ Pen lên trên một điểm neo và nhấp khi bạn thấy công cụ Delete anchor point.
Biên tập bằng công cụ Direct Selection
Công cụ Direct Selection không chỉ đơn thuần chọn các phần của một đối tượng hoặc nhóm. Sử dụng nó để chọn và dịnh lại vị trí các điểm neo, di chuyển các đường Path, và điều chỉnh các núm của các điểm neo nhẵn hoặc lùi.
Định lại vị trí một điểm neo
Định lại vị trí một điểm neo, chỉ việc nhấp và rê điểm đến vị trí mong muốn. Để định lại nhiều điểm neo trên một đường Path, chọn điểm neo đầu tiên và sau đó SHIFT + nhấp để chọn các điểm. Một khi được chọn, nhấp và rê trên bất kỳ đoạn đường Path được chọn để di chuyển chúng vào vị trí mới. Bạn cũng có thể điều chỉnh vị trí của chúng theo giá số sau khi chọn chúng bằng cách nhấp các phím mũi tên trên bàn phím.
Định lại vị trí một đường Path.
Để đặt lại vị trí một hoặc nhiều đoạn đường trên một đường Path, bất kể chúng cong hay thẳng, xóa đường Path đầu tiên, sau đó SHIFT + nhấp để chọn thêm các đường Path. Một khi được chọn, bạn có thể nhấp và rê bất kỳ đường Path được chọn để di chuyển chúng cùng một lúc hoặc thay đổi vị trí của chúng theo giá số bằng cách nhấn các phí mũi tên trên bàn phím. Hãy nhớ rằng điều này sẽ di chuyển các đoạn đường Path được chọn chỉ xung quanh các điểm neo, mà sẽ vẫn cố định nếu chúng không được chọn.
Học Công nghệ thông tin ở Tây Nguyên
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
136,753
Bài viết
158,966
Thành viên
181,067
Thành viên mới nhất
hfgdcd

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress

Thành viên đăng bài quảng cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm với nội dung mình đăng tải.

Bên trên