• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Cong van 4663/TCTDNL về kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường

#1
CV 4663/TCT-DNL về kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường
Thực hành kế toán tổng hợp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
Số: 4663/TCT-DNL
V/v kê khai, nộp thuế BVMT.
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012
Đào tạo kế toán Hà Nội

Kính gửi: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được CV số 1802/PLX-TCKT ngày 20/11/2012 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường (BVMT). Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với thuế BVMT Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hà Sơn Bình đã kê khai và nộp tại Hà Nội tương ứng với lượng xăng dầu Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Hà Sơn Bình xuất bán cho Chi nhánh Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hòa Bình từ ngày 01/01/2012 đến 30/11/2012:
Tại Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định:
"a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
…"

Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Hà Sơn Bình nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh làm giảm số tiền thuế BVMT đã nộp tại Hà Nội tương ứng với lượng xăng dầu Công ty xuất bán cho Chi nhánh Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hòa Bình từ ngày 01/01/2012 đến 30/11/2012, đồng thời kê khai điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT từ tháng 01/2012 đến tháng 11/2012 do kê khai điều chỉnh giảm số thuế BVMT nêu trên theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Công ty liên hệ với Cục thuế Thành phố Hà Nội để được hướng dẫn quy trình, thủ tục hoàn trả, bù trừ khoản thuế BVMT, thuế GTGT (nếu có) đã nộp nêu trên theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hòa Bình nộp hồ sơ khai bổ sung số tiền thuế BVMT tương ứng với lượng xăng dầu Chi nhánh đã mua của Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Hà Sơn Bình để xuất bán cho các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống từ ngày 01/01/2012 đến 30/11/2012, đồng thời kê khai điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT từ tháng 01/2012 đến tháng 11/2012 do kê khai điều chỉnh tăng số thuế BVMT nêu trên theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

2. Về việc kê khai thuế BVMT tại Hòa Bình từ tháng 12/2012 trở đi:
Tại điểm 2.2 Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định:
"Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, cụ thể:

- Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu (gọi chung là các đơn vị đầu mối) thực hiện kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi các đơn vị đầu mối đóng trụ sở chính đối với lượng xăng dầu do các đơn vị này trực tiếp xuất, bán bao gồm xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hóa khác, xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống của đơn vị đầu mối (kể cả các doanh nghiệp mà đơn vị đầu mối có cổ phần từ 50% trở xuống); trừ lượng xăng dầu xuất bán và nhập khẩu ủy thác cho công ty KD xăng dầu đầu mối khác.

- Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc đơn vị đầu mối; các Chi nhánh trực thuộc đơn vị đầu mối; các Công ty cổ phần do đơn vị đầu mối nắm cổ phần chi phối (trên 50% cổ phần) hoặc các Chi nhánh trực thuộc các đơn vị thành viên, các Chi nhánh trực thuộc các Công ty cổ phần nêu trên (gọi chung là các đơn vị thành viên) thực hiện kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi các đơn vị thành viên đóng trụ sở chính đối với lượng xăng dầu do các đơn vị thành viên xuất, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống."

- Tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 152/2011/TT-BTC nêu trên quy định:
"4. Thuế bảo vệ môi trường chỉ phải nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế bảo vệ môi trường nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì không phải nộp thuế bảo vệ môi trường khi nhập khẩu.
…"
Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hòa Bình trực tiếp ký hợp đồng để mua xăng dầu của Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Hà Sơn Bình tại Hòa Bình (là hai đơn vị nằm trong hệ thống kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và đều có trụ sở tại tỉnh Hòa Bình), nếu Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Hà Sơn Bình tại Hòa Bình đã kê khai, nộp thuế BVMT đối với lượng xăng dầu xuất bán cho Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hòa Bình thì Chi nhánh Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây tại Hòa Bình không phải kê khai, nộp thuế BVMT đối với lượng xăng dầu mà Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Hà Sơn Bình tại Hòa Bình đã nộp thay.
Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đào tạo nghề kế toán"
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Hòa Bình;
- Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hà Sơn Bình;
- Công ty CP Vận tải và DV Petrolimex Hà Tây;
- Vụ PC, CS, KK, DT (TCT);
- Lưu: VT, DNL (2b).
- Học kế toán ở đâu ?
- Học kế toán ở đâu tốt ?

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
129,559
Bài viết
151,487
Thành viên
177,446
Thành viên mới nhất
hellosunshine

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress